tel.: (+420) 775 172 860
tel.: (+420) 775 603 398
email: info@riff.cz
Říčanská 989/27
Žebětín/Bystrc
641 00 Brno mapa

Naše služby

Naše společnost poskytuje komplexní služby na trhu s nemovitostmi. Pomůžeme Vám při prodeji Vašeho domu nebo bytu, najít nové bydlení dle Vašich požadavků a zajistíme pro Vás vhodné financování. Pomůžeme nejen při prodeji nemovitosti, ale i  při pronájmu Vašich domů, bytů či kancelářských a obchodních prostor.

Našim cílem je poskytnout Vám služby co nejvyšší kvality, tím šetřit Váš čas a peníze a zajistit tak bezpečný a rychlý prodej/nákup nemovitosti.

Bezpečný právní průběh prodeje/koupě nemovitosti zajišťuje advokát. Za jeho přítomnosti probíhá projednávání i samotný podpis smluv. Dále jsou Vám k dispozici naši hypoteční poradci,  kteří poradí s výběrem nejvýhodnějšího způsobu financování koupě nemovitosti.

Kromě realitního,  právního a hypotečního/finančního  servisu vám nabízíme služby odhadce pro potřeby dědického řízení a nezávazné konzultace v oblasti realit.

Využijte i Vy komplexních služeb naší realitní kanceláře a přidejte se tak  k řadě spokojených klientů.

Jak postupujeme?

První krok: seznámení

Každému případu přechází nezávazná konzultace, při které máte možnost seznámit se s makléřem, který bude mít obchodní případ na starost tzv. od A do Z.  Následuje prohlídka nemovitosti, jejímž cílem je seznámení makléře s nemovitostí. Teprve na základě osobní prohlídky dojde ke stanovení cenového intervalu, ve kterém je reálné předmětnou nemovitost prodat či pronajmout. Během této první schůzky Vám makléř sdělí podrobnosti související s prodejem/koupí bytu a dohodne s Vámi vhodný postup pro prodej nemovitosti a pro případnou následnou koupi jiné (větší či menší) nemovitosti. Po této schůzce budete mít jasnou představu, co všechno Vás čeká.

Druhý krok: zajištění podkladů

Základem kvalitního zpracování Vaší zakázky je nejen kvalitní fotodokumentace nemovitosti, ale také zajištění veškeré potřebné dokumentace. Zejména se jedná o podklady osvědčující právní vztah klienta k nemovitosti, na jehož základě může daný objekt prodávat, případně pronajímat. Zjisti případná omezení, která brání prodeji nebo je nutné na taková omezení upozornit.  Pokud je nemovitost jakkoliv zatížena (hypotéka, věcné břemeno, exekuce), je nutné připravit prodej s ohledem na tuto skutečnost. Pokud dokumenty nemáte k dispozici, zajistíme je u příslušného katastrálního úřadu.

Třetí krok: hledáme zájemce

Na základě osobní prohlídky Vaší nemovitosti, zpracování fotografií a podkladů zahájíme nabídku Vaší nemovitosti na realitním trhu, a to prostřednictvím:

  • nabídky na realitních serverech
  • nabídky na inzertních plochách
  • označením nemovitosti transparentem
  • využitím interní databáze poptávky kanceláře
  • spolupráce s ostatními realitními kancelářemi

V této fázi probíhá inzerce nemovitosti, probíhají prohlídky se zájemci o koupi. Po celou dobu je Vám makléř kdykoliv k dispozici, jste informování o průběhu obchodu, o důvodech proč někteří s klientů na nabídku nepřistoupili, makléře neustále zájem vyhodnocuje a hledá řešení, jak obchodní případ úspěšně zakončit.

Čtvrtý krok:

Nyní již máme zájemce o koupi a je nutné zajistit samotný prodej/převod DB. Ve spolupráci s advokátem zajistíme vypracování veškerých potřebných právních dokumentů souvisejících s převodem vlastnictví Vámi nabízených nemovitostí ( smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva, návrh na vklad k příslušnému katastrálnímu úřadu). Automatickou součástí každého obchodního případu je bezpečná úschova kupní ceny.

Pátý krok: předání a převzetí nemovitosti a další úkony související s prodejem

Jedním z posledních kroků je předání a převzetí nemovitosti mezi prodávajícím a kupujícím. Připravíme předávací protokol, zajistíme přepis u jednotlivých dodavatelů energií (plyn, elektrická energie, voda).

Připravíme pro Vás seznam činností, které je potřeba v souvislosti s prodejem/koupí nemovitosti vykonat.

Samozřejmostí je upozornění na daňové povinnosti související s transakcí.

 

Zásady GDPR

Při poskytování služeb dochází k zpracování osobních údajů zprostředkovatelem jakožto správcem:

-       osobními údaji, které bude zprostředkovatel o klientech zpracovávat jsou jeho jméno, bydliště, email, telefon, datum narození, popř. IČ.

-       právním základem zpracování osobních údajů je poskytování služeb. Pokud by subjekt údajů nechtěl osobní údaje poskytnout, nemohly by potřebné smlouvy být uzavřeny a služby by nemohly být ze své podstaty poskytnuty,

-       osobní údaje budou zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a 10 let po jejím ukončení jako důkaz proti případným právním nárokům. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

-       k osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci zprostředkovatele a externí zpracovatelé – což jsou účetní, daňoví, právní zprostředkovatele. Osobní údaje dále mohou být předávány vyhledanému kupujícímu/nájemníkovi.

-       osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.

-       zájemce má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, na přístup ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, k výmazu a další práva stanovená v GDPR.

-       zájemce může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.